���� ��� ������ ���� ��� ����� �� ���ѐ���� �����ǘ� � ���� �� ������� ǘӁ���� 11 �� ��� �� ������� �������

font-test

                                               خانه سبز

کاهش آلاینده ها

یکی از مسائل عمده امروز ما، گرم شدن کره زمین است که تاثیر منفی بر محیط زیست و الگوهای آب و هوایی در سراسر جهان گذارده است. گرمایش جهانی نتیجه مستقیم تولید گازهای مضر به اتمسفر زمین است. عایق بندی ICF، مصرف انرژی را ماهیانه در حدود ۵۰-۳۰٪ کاهش میدهد، که منجر به کاهش مصرف سوخت های فسیلی یا هسته ای میشود.

زباله ساخت و ساز تولید شده نیز کمتر از ۱٪ است که محل های دفن زباله که مولد گازهای گلخانه ای متان است را کوچکتر میکند. ضمنا برای تولید ICF تنها از بخار آب و آب سرد استفاده میگردد. بنابراین CFC، HCFCفرمالدئید و یا هیچگونه مواد شیمیایی دیگری استفاده نشده و گازی تولید نمیگردد.

 

کارآمدی طراحی زیستی و مصرف بهینه انرژی

شورای مسکن و شهرسازی آمریکا در جهت ساخت هرچه بیشتر خانه های سبز ، با ارزیابی ((کارآمدی زیستی و صرف بهینه انرژی)) هر خانه ، گواهینامه  (  LEED  (Leadership in Energy and Environment Designدر سه رتبه ((سیلور)) ، ((گلدن)) ، ((پلاتینیوم)) صادر میکند که بر اساس این رتبه بندی ها، تسهیلات بسیار ویژه ای در اختیار مالکان آن قرار میدهد.

لازم به ذکر است تنها با استفاده از بلوک های دیواری ICF بی هیچ بحثی گواهینامه سیلور اهداء میگردد.

سیستم ساختمانی ICF برترین سیستم ساخت خانه های سبز میباشد.