���� ��� ������ ���� ��� ����� �� ���ѐ���� �����ǘ� � ���� �� ������� ǘӁ���� 11 �� ��� �� ������� �������

font-test

مقاوم در برابر آتش

سیستم های ICF آنیستا دارای رتبه E در استاندارد ملی ایران به شماره ۸۲۹۹ بوده و در برابر آتش مستقیم تا ۴ ساعت هیچ آسیب سازه ای به آن وارد نمی شود . این محصول کندسوز است و گازهای خروجی آن مطابق استاندارد سازمان ذیربط می باشد .

 

مقاوم در برابر کپک و قارچ

از آنجایی که خانه های ICF آنیستا تنها با استفاده از مواد غیر آلی ساخته شده ، پتانسیل رشد کپک ها ، قارچ ها و ارگانیسم های آلرژی زا را از بین می برد .

 

مانع حشرات

از آنجا که هیچ ارزش غذایی برای حشرات در سیستم ICF وجود نداشته و همچنین ، حشرات قادر به نفوذ در هسته بتنی دیوار نیستند ، احتمال آسیب ساختاری توسط حشراتی مانند موریانه عملاً حذف شده است .