���� ��� ������ ���� ��� ����� �� ���ѐ���� �����ǘ� � ���� �� ������� ǘӁ���� 11 �� ��� �� ������� �������

font-test

کاهش هزینه ها

پس انداز مستقیم

ساخت و ساز با سیستم ICF آنیستا در مقایسه با دیگر روش های معمول ، سرعت بسیار خوبی دارد. به طوری که هر تیم ۳ نفره توانایی حداقل ۵۰ مترمربع زیربنا را در روز دارد.

از طرفی با یک بار چینش، تراز و ردیف ترین کردن بلوک های آنیستا هزینه های زمانبر بازکردن مجدد قالب ها و نیز هزینه دیوار کشی حذف شده و با میلگرد گذاری آسان و مطابق با آیین نامه ، سازه ای مسلح ساخته اید!

 

کاهش ضایعات

بلوک های آنیستا با رابط هایش طوری طراحی شده اند تا هر قطعه بریده شده ، قابلیت استفاده مجدد را در دیوار داشته باشد.

 

حدقل ابزار و ماشین آلات مورد نیاز

سبکی بلوک های ICF آنیستا ، به شما این امکان را میدهد تا ساخت و سازی با کلاس تجاری بدون نیاز به هزینه ماشین آلات سنگین داشته باشید. جرثقیل ، بالابر مصالح ، دستگاه جوش و ... برای ساخت و ساز با ICF مورد نیاز نیست. به عنوان ابزار فقط اره، تفنگ فوم، دستگاه برش و خم میلگرد و جک های تراز دیوار نیاز است. علاوه بر این، داشتن انشعاب برق بر روی کارگاه ICF اجباری نیست.

حذف اینگونه هزینه ها از هر کارگاهی میتواند قابل توجه باشد.

 

تمیزی و مرتبی کارگاه

در سایتی که عملیات ساختمانی با بلوک های ICF اجرا میشود، به وضوح تمیزی و مرتبی کارگاه دیده میشود. 

این یعنی هدردهی کمتر مصالح ، روحیه بهتر کارکنان، سرعت کار بیشتر و رضایت خاطر همسایگان.